3/5/12

Flores en aymara (Flor, Dalia, Azucena)

Phanqara, phaqalli = flor Qantuta = cantuta Inka phaqara = flor del Inca Panti = dalia Amankaya = azucena

Phanqara, phaqalli = flor
Qantuta = cantuta
Inka phaqara = flor del Inca
Panti = dalia
Amankaya = azucena

No hay comentarios: